نمرات

نمرات درس سواد رسانه ای

2017/01/23
By پاک طینت
نمرات نهایی درس سواد رسانه ای در سامانه سجاد ثبت شد

نمرات نهایی درس سواد رسانه ای کلاس ۱۷-۱۹

2017/01/21
By پاک طینت

نمرات نهایی درس سواد رسانه ای کلاس ۱۵- ۱۷

2017/01/21
By پاک طینت

نمرات نهایی درس سواد رسانه ای کلاس ۱۳-۱۵

2017/01/21
By پاک طینت

نمرات بخش کتبی درس سواد رسانه ای- فرهنگ و هنر – کلاس ۱۷-۱۹

2017/01/20
By پاک طینت

نمرات بخش کتبی درس سواد رسانه ای- فرهنگ و هنر – کلاس ۱۵-۱۷

2017/01/20
By پاک طینت

نمرات بخش کتبی درس سواد رسانه ای- فرهنگ و هنر- ساعت ۱۳- ۱۵

2017/01/20
By پاک طینت
نمرات بخش کتبی درس سواد رسانه ای- فرهنگ و هنر- کلاس 13- 15

نمرات درس سواد رسانه ای- مرکز علمی کاربردی جوادالائمه(ع)- دی ماه ۹۵-new

2017/01/13
By پاک طینت
دانشجویانی که به نمره خود اعتراض دارند یکشنبه26 دی ماه ساعت 17 در مرکز حضور یابند- اعتراضاتی که موثر نباشد یک نمره کسر می گردد.

حفاظت شده: نمرات درس سواد رسانه ای مرکز جوادالائمه

2016/06/24
By پاک طینت
برای دیدن نمرات با رمز وارد شوید

حفاظت شده: نمرات درس سواد رسانه ای-خرداد ۹۵- فرهنگ و هنر

2016/06/16
By پاک طینت
دانشجویان محترم ، برای مشاهده نمرات خود با رمز وارد شوید

حفاظت شده: نمرات نهایی درس نظر سنجی، خرداد۹۵= فرهنگ و هنر یزد

2016/06/16
By پاک طینت
برای دیدن نمرات خود با رمز وارد شوید