دل نوشته ها

به نام دوست که هرچه داریم از اوست

2013/02/19
By پاک طینت
سپاس و ستایش خدای یکتای بی همتا که توان ورود به فضای مجازی را در قالب یک وبسایت مستقل به اینجانب ارزانی داشت امیدوارم بتوانم قدر این نعمت الهی را به نیکی بدانم.