مصاحبه

حفاظت شده: مصاحبه/مطبوعات محلی شناخت بهتری نسبت به دغدغه های مردم دارند

2015/03/16
By پاک طینت
اين مصاحبه در ويژه نامه سومين جشنواره منطقه اي مطبوعات استان يزد منتشر شده است

حفاظت شده: مصاحبه/باید قدر فضای رسانه ای بافق را دانست

2015/02/11
By پاک طینت
اين مصاحبه به مناسبت هفدهمين سالگرد انتشار هفته نامه افق كوير (بافق) در اين هفته نامه منتشر شده است

حفاظت شده: مصاحبه/برخورد امنیتی آخرین راه حل است

2014/11/17
By پاک طینت
رسانه/اين مصاحبه در شماره 794 روزنامه بشارت نو در مورخ 25 آبان ماه 93 منتشر شده است.

مصاحبه با میبد خبر

2014/01/01
By پاک طینت
این مصاحبه به صورت اختصاصی در مورخ 7دی ماه 92 با سایت میبد خبر انجام شده است.