امتحانات

حفاظت شده: کلیپ مخصوص امتحان درس سواد رسانه ای – فرهنگ و هنر

2016/06/11
By پاک طینت

حفاظت شده: سئوالات پایان ترم درس سواد رسانه ای – فرهنگ و هنر

2016/06/10
By پاک طینت

حفاظت شده: نمونه سئوالات درس سواد هنری

2016/01/08
By پاک طینت
رمز نمونه سئوالات درس سواد هنری صبح روز جمعه فعال می گردد

حفاظت شده: نمونه سئوالات درس فنون و مهارتهای ارتباطی در پیشگیری از اعتیاد

2016/01/06
By پاک طینت
برای دریافت نمونه سئوال رمز را وارد کنید

حفاظت شده: نمونه سئوالات درس نظرسنجی

2015/12/30
By پاک طینت

حفاظت شده: نمونه سئوالات درس رسانه های تصویری و فرهنگ- ترم بهمن ۹۲

2014/06/13
By پاک طینت
نمونه سئوالات درس رسانه های تصویری و فرهنگ ترم بهمن 92

حفاظت شده: نمونه سئوالات درس سواد رسانه ای ترم بهمن ۹۲

2014/06/13
By پاک طینت
نمونه سئوالات درس سواد رسانه ای ترم بهمن 92

حفاظت شده: نمونه سئوالات درس هنر و ارتباطات مورخ۲۴خرداد ۹۴

2013/06/08
By پاک طینت
برای دریافت نمونه سئوالات درس هنر و ارتباطات اینجا را کلیک کنید

حفاظت شده: نمونه سئوالات پایان ترم درس نظریه های جامعه شناسی

2013/06/07
By پاک طینت

حفاظت شده: نمونه سئوالات پایان ترم درس جامعه شناسی فقر و محرومیت

2013/04/13
By پاک طینت

حفاظت شده: نمونه سئوالات پایان ترم درس تحلیل محتوا

2013/04/09
By پاک طینت

حفاظت شده: نمونه سئوالات پایان ترم درس ارتباط با رسانه

2013/04/09
By پاک طینت

حفاظت شده: نمونه سئوالات درس اصول و تکنیک های روابط عمومی

2013/04/09
By پاک طینت

حفاظت شده: نمونه سئوالات درس رسانه های تصویری و فرهنگ

2013/04/01
By پاک طینت
نمونه سئوالات پایان ترم درس رسانه های تصویری و فرهنگ

حفاظت شده: نمونه سوالات درس سواد رسانه ای

2013/04/01
By پاک طینت
نمونه سئوالات پایان ترم درس سواد رسانه ای

حفاظت شده: نمونه سئوالات درس مهارتهای ارتباطی

2013/03/10
By پاک طینت
قابل توجه دانشجويان بهزيستي تفت، براي دريافت سئوالات با رمز وارد شويد

حفاظت شده: نمونه سئوالات درس وبلاگ نویسی

2013/03/02
By پاک طینت
نمونه سئوالات پایان ترم درس وبلاگ نویسی-برای ورود رمز را وارد کنید

حفاظت شده: نمونه سئوالات درس اصول مصاحبه و گزارش

2013/02/24
By پاک طینت
براي دريافت نمونه سئوالات درس اصول مصاحبه و گزارش با رمز وارد شويد