تبریک

بازدید: 947 نمایش

از بیست و هفتم اردیبهشت تا دوم خرداد ماه به عنوان روز ارتباطات و روابط عمومی نام گذاری شده است.این روز بر همه ی تلاشگران عرصه روابط عمومی ها مبارک باد

۲۷ اردیبهشت ماه تا ۲ خردادماه

هفته ارتباطات و روابط عمومی گرامی باد


فرستادن دیدگاه

* (حساس به حروف بزرگ و کوچک)