آدرس ایمیل برای ساخت وبلاگ

بازدید: 2,919 نمایش

دانشجویان محترم برای ساخت وبلاگ از این ایمیل استفاده کنید.

قابل توجه دانشجویان محترم

جهت ساخت وبلاگ می توانید از ایمیل به ادرس tadbirpak@gmail.com استفاده کنید


فرستادن دیدگاه

* (حساس به حروف بزرگ و کوچک)