حفاظت شده: جزوه درس رسانه های تصویری و فرهنگ

بازدید: 2,297 نمایش

این مطالب برگرفته از کتاب جامعه شناسی فرهنگی (آذر قلی زاده)وکتاب رسانه های تصویری و فرهنگ (حمید قاسم زادگان)است

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید:


This post is password protected. Enter the password to view comments.