حفظ دین با گفتمان رسانه ای اخلاق در عرصه ی جهانی شدن

بازدید: 1,806 نمایش

متن ذیل چکیده ی مقاله ی "حفظ دین باگفتمان رسانه ای اخلاق درعرصه ی جهانی شدن"است که به همایش ملی قران وعترت و نوآوری های بشری ارسال گردیدوخوشبختانه توانست ازمیان 93 مقاله به عنوان یکی از 30 مقاله برگزیده درمجموعه مقالات چاپ گردد.

چکیده:

جهانی شدن یا جهانی سازی، پدیده هایی هستند که در عصر حاضر، جوامع بشری را به حد قابل ملاحظه ای تحت تاثیر خود قرار داده اند. نوشتارحاضر، با اشاره به دغدغه های دین باوران در قبال این پدیده ها، با نگاهی به انقلاب صنعتی اروپا وتاثیرات آن بر جهان سوم، روند کنونی را همانند انقلاب صنعتی، فرآیندی طبیعی نشات گرفته از سیرِ تکامل جامعه بشری می داند و آن را، فرآیند جهانی شدن می خواند و در ادامه منظور از دین در این نوشتار را مطرح کرده و به نقش رسانه ها در روند جهانی شدن و نسبت آنان با دین می پردازد وتلاش کشورهای سکولار به داشتن مقولاتی با کارکرد دینی (شبه دین )را متذکر می گردد و برای اثبات این نیاز مصادیقی همچون جانشینی رسانه و فوتبال به جای دین، در جوامع سکولار را مطرح می سازد. نویسنده با اشاره به اهتمام جوامع سکولار به شبه دین و مقولاتی با کارکرد دینی، این پرسش را مطرح می نماید که مقوله مشترک بین جوامع دینی و جوامع سکولار برای ایجاد وفاق در سطح جهانی چیست؟ در پایان با تکیه بر فطرت انسان ها، پاسخِ پرسش فوق را اخلاقیات می داند وبه دین باوران توصیه می کند تا ضمن مجهز شدن به تکنولوژی های روز تلاش کنند تا گفتمان غالب رسانه ای، با محوریت اخلاق را در جهان حاکم نمایند.

واژه های کلیدی: جهانی شدن، جهانی سازی، دین، رسانه، شبه دین، سکولاریزم، اخلاقیات


فرستادن دیدگاه

* (حساس به حروف بزرگ و کوچک)