آشنایی مختصر با نویسنده

بازدید: 9,048 نمایش

آشنایی مختصر با نویسنده

داود پاک طینت

 •   دانشجوی دکترای تخصصی علوم ارتباطات
 • کارشناس ارشد علوم ارتباطات شاخه تحقیق در ارتباطات اجتماعی
 • فارغ التحصیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: نقش رسانه های جمعی در شکل گیری سرمایه اجتماعی در بین شهروندان شهر یزد
 • مدرس مراکز علمی – کاربردی(خبرنویسی، روابط عمومی، ارتباطات، سواد رسانه ای، رسانه شناسی و…)
 • مدرس دوره های آموزشی ……….
 • سواد رسانه ای در سه سطح (نوجوانان، جوانان و خانواده ها)
 • بارنمایی در رسانه ها (مکتوب، شنیداری و دیداری)
 • معنا در ارتباطات انسانی
 • معنا در رسانه ها
 • خبر نویسی در سطح مقدماتی
 • خبر نویسی در سطح پیشرفته
 • ارتباط  سالم و موثر
 • تکنیک های برقراری ارتباط
 • مصاحبه در سطح مقدماتی
 • مصاحبه در سطح پیشرفته
 • گزارش نویسی در سطح مقدماتی
 • گزارش نویسی در سطح پیشرفته
 • آشنایی با زبان بدن
 • اصول تشریفات در رانندگی
 • اصول تشریفات در برگزاری مراسم و مجالس رسمی(همایش، امضا و تبادل تفاهم نامه و…)

مشاور در زمینه های …….

 • رسانه پژوهی، ارتباط موثر، سواد رسانه ای، خبر نویسی، روابط عمومی،مفسر زبان بدن
 • برنامه ریزی، طراحی و ارزیابی مراسم، جشن ها، سخنرانی ها، گردهمایی ها، دیدارها و مهمانی های رسمی(اصول تشریفات)

فرستادن دیدگاه

* (حساس به حروف بزرگ و کوچک)