برچسب ‘جامعه، سواد رسانه ای’

جامعه و سواد رسانه ای

2018/01/30
By پاک طینت
این یادداشت در روزنامه سراسری بشارت نو در هشتم بهمن و در روزنامه استانی بشارت یزد در نهم بهمن 96 منتشر شد