برچسب ‘روابط عمومی، مدیریت روابط عمومی’

حفاظت شده: مدیریت روابط عمومی

2013/03/10
By پاک طینت
این متن خلاصه ای از کتاب مديريت روابط عمومي نوشته ی وي.كي و ترجمه دكتر رحمان سعيدي است که از سایت شارا برداشته شده است